Homepage
Almanca kursları
Entegrasyon kursları
Almanca dil diplomaları
> Start Deutsch 1
Avrupa ortak dil kriterleri
Almanya'da yüksek öğrenim
FAQ
İletişim
Impressum

Start Deutsch 1 Sınavı 
Prüfung Start Deutsch 1


Almanya’da 2007 yılında „Göç Yasası – Zuwanderungsgesetz“de yapılan değişiklikler Almanya’daki eşlerinin yanına gelmek isteyenlerin vize başvurusundan önce temel düzeyde Almanca bilme zorunluluğu getirdi. Bu düzeyde Almanca bilindiği „Start Deutsch 1“ denilen bir sınavla kanıtlanabiliyor. Bu yüzden bu sınav birden Türkiye’deki en önemli Almanca sınavı konumuna yükseldi. Bu sınav belgesini (dil diplomasını) sunanlara vize verilip verilmeyeceği konusundaki son karar ise yine de konsolosluk ve büyükelçiliklerin yetkisinde.

Start Deutsch 1, „Avrupa Ortak Dil Kriterleri – Europäischer Referenzrahmen für Sprachen“ skalasında en başlarda yer alan A1 seviyesi sonuna denk düşen standart bir sınavdır. Sınav merkezi olarak hazırlanıyor ve belli bir eğitimden geçmiş tecrübeli Almanca öğretmenleri tarafından belli sınav merkezlerinde yapılıyor. Bu sınav Almanya dışında Goethe Enstitüleri (ve Avusturya Kültür Merkezleri) tarafından düzenlenmektedir. Almanya’da ise merkezi Frankfurt/Main şehrinde olan ve kısaca telc denilen kuruluş tarafından lisans verilerek yetkilendirilmiş dil okullarında düzenlenmektedir. Bu okullara hemen her şehirde bulunan Volkshochschule’ler (Halk Yüsek Okulları) dahildir.

Start Deutsch 1 sınavı önceden belirlenen ve sınav başvurusu belirli bir tarihe kadar yapılabilen tarihlerde belli bir ücret karşılığı yapılıyor. Örneğin Istanbul’daki Goethe Enstitüsü’nde bu ücret sınava dışardan katılanlar için 115 YTL, orada bir kursa gidenler için 95 YTL.

Sınav her zaman için önceden belirlenmiş tipte, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sınavda sözlük ve diğer yardımcı şeylerin kullanılması yasak.

Yazılı sınav: her biri üçer bölümden oluşan
- Dinlediğini Anlama Bölümü: 20 dakika
- Okuduğunu Anlama Bölümü: 25 dakika
- Yazma bölümü: 20 dakika olmak üzere
toplam yaklaşık 65 dakika sürmektedir.

Sınav formalitelerinin açıklanması ve cevapların cevap anahtarlarına geçirilmesi için verilen zamanla bu süre toplam 85 dakika olarak hesaplanmaktadır.

Sözlü sınav (konuşma bölümü) üç alt bölümden oluşmakta ve toplam yaklaşık 11 dakika sürmektedir. Bu bölümler
- Kendini tanıtma (sich vorstellen)
- Bilgi isteme ve bilgi sunma (um Informationen bitten und Informatinen geben)
- Rica belirtme ve ricaya karşılık verme bölümleridir.


Sözlü sınavı belirli bir eğitimden geçmiş iki sınav yetkilisinin huzurunda yapılıyor. Sınava katılan iki öğrenci verilen ödevler çerçevesinde birbirleriyle konuşuyorlar ve bu konuşma önceden belirlenmiş kriterler çerçevesinde değerlendiliriliyor.

Start Deutsch 1 sınavını vermek için GER’e göre A1 diye adlandırılan bir Almanca kursuna başarıyla katılmış olmak gerekmektedir. Böyle bir kursun süresi dil okullarına, kursa katılanların öğrenme alışkanlıklarına göre değisebilmektedir. Örneğin Almanyadaki dil okullarında böyle kurslar için 120 - 240 ders saati ön görülebilmektedir. Böyle bir kurs sonrası Almanca’nın en önemli kelimelerinden 700-800 kelimenin öğrenilmesi gerekmektedir. (Almanya Federal İçişleri bakanlığı'nın 300- 400 kelimeyi bilmek gerektiği iddiası tam doğru değil.)
Böyle bir kursun, örneğin liseyi ya da üniveristeyi yeni bitirmis, son yıllarını sürekli öğrenmekle geçirmiş, en iyi nasıl öğrenebileceğini bilen bir kişi için daha kısa, okul hayatı fazla sürmemiş ve son yıllarda herhangi bir okula ya da kursa gitmemiş, öğrenme sürecinden uzak bir kişi için biraz daha fazla sürebileceği tahmin edilebilir.
Start Deutsch 1 sınav örneğini belli bir ücret karşılıği satın almak ya da internetten okumak mümkün. Sınav örneği ve ayrıntılı bilgi telc’in ve Goethe Institut’un internet sitesinde bulunmaktadır:

www.telc.net
www.goethe.de/istanbul
www.goethe.de/ankara


© 2007 diesprachschule.com