Homepage
Almanca kursları
Entegrasyon kursları
> Entegrasyon kurslarını kimler düzenliyor
Almanca dil diplomaları
Avrupa ortak dil kriterleri
Almanya'da yüksek öğrenim
FAQ
İletişim
Impressum

Integrationskurse: Entegrasyon Kursları - Uyum Kursları


Almanca „Integrationskurse“ denilen kurslar Türkçeye entegrasyon kursları veya uyum kursları olarak çevrilmektedir. Kursların koordinasyonu ve kontrolü BAMF ( Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Federal Göç ve Mülteciler Dairesi) tarafından yapılıyor. Bu kontroller arasında dil okullarının ve kursların önceden haber verilmeden ziyaret edilmesi ve sınıf yoklamalarının incelenmesi de var. Bu kurslar iki bölümden oluşuyor: Sprachkurs ve Orientierungskurs (O-Kurs). Sprachkurs (yani Almanca dil kursu) 100’er saatlik Modul diye adlandırılan basamaklardan oluşuyor ve iki ana bölüme ayrılıyor. Basissprachkurs ve Aufbausprachkurs. Orientierungskurs ise dil kursunun bitiminde yapılıyor. Bu kurslar bir grafikle kısaca şöyle gösterilebilir.Sprachkurs: (Dil Kursu - Almanca Kursu):

Kursa başlamadan önce merkezi olarak hazılanmış olan seviye tespit sınavına (Einstufungstest) katılmak gerekiyor. Bu sınav sonucu Almanca kursuna hangi moduldan başlanacağına karar veriliyor. Türkiye’de „Start Deutsch 1“ sınavını verecek kadar Almanca öğrenenler çoğunlukla Modul 2 veya 3’ten başlayarak Almanca öğrenmeye devam edebilirler. Dil kursunun amacı, göçmenlerin günlük hayatta Almanca anlaşabilmelerini sağlayarak Alman toplumuna yaklaşmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak. Almanca kursları genelde toplam 600 ders saatinden ve kendi içerisinde 100er saatlik alt basamaklardan (Modul) oluşuyor. Bu kurslar, katılanların ön eğitimlerine, dil okullarının uzmanlaşmak istedikleri alanlara bağlı olmak üzere genelde dört biçimde düzenlenebiliyor: - Normal Kurslar: Amacı, kursa katılanlara toplam 600 saatlik kurs sonrası (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen -Avurpa Ortak Dil Kriterlerine göre B1 seviyesindeki) Zertifikat Deutsch sınavını verebilecek kadar Almanca öğretmek. Sınavı geçemeyenlerin kursu 300 saat daha uzatılabiliyor. - Hızlı Kurslar: Amacı öğrencileri toplam 400 saatlik kurs sonrası Zertifikat Deutsch sınavını verecek seviyeye getirmek. Dili hızlı öğrenmeye yatkın kişiler için uygun ve kurs sayısı fazla olan büyük şehirlerde sunuluyor. - Özel Kurslar: Bu kurslar toplam 900 saat sürüyor. Bu kursun süresi de 300 saat uzatılabiliyor. Bu kurslar genelde sadece okuma yazması az olanlara, sadece kadınlara, sadece anne babalara, sadece gençlere, ya da özel pedagojik desteğe ihtiyacı olanlara yönelik oarak düzenleniyor. Bu kurslara sadece düzenli olarak katılmak değil, başarılı olarak da katılmak gerekiyor. Başarı da yapılan sınavlarla ölçülüyor. Yeni değişikliklerle toplam 600 saatlik Almanca kursuna katılan öğrencilerin büyük çoğunluğuna bitirme sınavına (Prüfung Zertifikat Deutsch) girme zorunluluğu getirildi. 2009 yılından itibaren Zertifikat Deutsch sınavı yerine „Deutsch-Test für Zuwandarer“ yapılacak. Zertifikat Deutsch sınavı öğrencinin Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre B1 seviyesinde dil bilip bilmediğini ölçüyor. Deutsch-Test für Zuwanderer ise öğrencilerin Start Deutsch 2 ile Zertifikat Deutsch arasındaki bilgi seviyesini de ölçecek. Bu sınava girip yeterli notu alamayanlara 300 saat daha ek kurs alma hakkı da getirildi. Sınav ücreti BAMF tarafından üstleniyor.


Orientierungskurs (Yönelme Kursu):

Bu kurs 45 ders saatinden oluşuyor (eskiden 30 ders saatiydi) ve genelde dil kursunu düzenleyen kuruluşlar tarafından yapılıyor. Kursta Almanya’nın yakın tarihi, hukuk sistemi ve kültürünün öğretilmesi amaçlanıyor. Bu kurs sonunda kursu düzenleyen kuruluşlar tarafından bir bitirme sınavı düzenleniyordu. Son değişikliklerle bu sınavın da merkezileştirilmesi karara bağlandı. Göç Yasası (Zuwanderungsgesetzt) 2007 yılında kısmen değiştirildi. Yine bu değişiklikler arasında bir sınıfa 20’den fazla öğrencinin alınmaması, bir sınıftaki tüm öğrencilerin ana dilinin aynı olmaması ve bitirme sınavlarına girilmesinin zorunlu olması gibi kararlar da var.


Entegrasyon kurslarından kimler yararlanabiliyor?

Bu kurslardan Almanya için oturma ve çalışma izni olanlar yararlanabiliyor. Bu grubunun büyük çoğunluğunu Almanya’ya evlenerek gelmiş olanlar oluşturuyor. Diğer bir grupta iltica hakkı almış olanlar veya insani gerekçelerle Almanya için oturma izni almış kişiler oluşturuyor. (Örneğin Almanya’ya sadece okumak için gelenler bu kurslardan yararlanamıyorlar ve onların tüm kurs ücretlerini kendilerinin ödemesi gerekiyor.) Almanya’ya 2005 yılından itibaren gelmiş olanlar ve Arbeitslosengeld II (Harz 4) yardımı alanlar eğer yeteri kadar Almanca bilmiyorlarsa bu kurslara katılmak zorunda. Diğer konumdaki yabancılara da kurslara katılma hakkı verilmektedir. Bu katılma hakkı veya zorunluluğu kısaca „Berechtigungsschein“ denilen bir belgeyle veriliyor. Almanya’ya yeni gelenlere bu belge yabancılar dairesi tarafından, işsizlik yardımı alanlara işsizlik yardımı aldıkları daire tarafından veriliyor. Diğerlerine de dilekçeyle başvurulduğu takdirde federal göç dairesi BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) tarafından veriliyor. Bu kursları başarıyla bitirildiğinde verilen „Zertifikat Integrationskurs“ bazı hakları edinmek için ön koşul oluşturuyor.


Kurs ücretini kim ödüyor?

Gelirleri kendi geçimlerini sağlamaya yetmeyenlerin (örneğin Arbeitslosengeld 2 denilen işsizlik yardımı alanlar) tüm kurs ücreti „devlet tarafından“ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) karşılanmakta diğerlerinin ise her ders saati için 1 Euro, yani 100 saatlik her Modul için 100er Euro’yu kendilerinin ödemesi gerekmektedir. Diğer kısmı dil okullarına BAMF tarafından ödenmektedir.


Yasal temeli

Bu kurslar için yasal temeli 1 Ocak 2005’de yürürlüğe giren ve Türkçeye „Göç Yasası“ olarak tercüme edilen „Zuwanderungsgesetz“ oluşturmaktadır. Bu yasanın temel mantığını ise „talep etme ve destekleme“ olarak tercüme edilebilecek „Fordern und Fördern“ prensibi oluşturmaktadır. 2007 yılında bu kısmı değişikliklere gidilen bu yasayla hem Almanca öğrenilmesi talep edilmekte, hem de öğrenilmesi (kısmen) desteklenmektedir. Bu yasayla belli kişilere Almanca öğrenme zorunluluğu (Verpflichtung) da veriliyor.

Kurslarla ilgili daha bir çok bilgi, aşağıdaki internet sitesi üzerinden de edinilebiliyor. Maalesef bilgilerin çoğu sadece Almanca.

www.integration-in-deutschland.de© 2007 diesprachschule.com