Homepage
Almanca kursları
Entegrasyon kursları
Almanca dil diplomaları
> Start  Deutsch 1
Avrupa ortak dil kriterleri
Almanya'da yüksek öğrenim
FAQ
İletişim
Impressum

Almanca Dil DiplomalarıAlmanya’da herhangi bir dil kursuna giden kişiye kursu düzenleyen okul ya da kuruluş genelde kursun hangi tarihlerde yapıldığıni, seviyesini ve kaç ders saati olduğunu gösteren bir belge verir. Bu belge iki biçimde olabilir:


a) Dil okulu sadece kurs sonunda yapılan bir sınav sonrasında alınan notu belirterek ya da belirtmeyerek verebilir. Her okul bu belgeye kendi uygun gördüğü bir ad verebilir: Zeugnis, Abschlusszeugnis, Deutschdiplom vb.
b) Ya da sadece kursa katılındığını gösteren bir belge. Bu belgeye Almanca’da çoğunlukla „Teilnahmebescheinigung“ denir
c) Bazı okullar da bu iki bilginin birlikte olduğu bir belge düzenleyebir.

Yani bu konuda belli bir norm yok ve düzenlenmesi genelde kurs için ödenen ücrete dahildir.

Bunlara ek olarak belli koşulları yerine getiren kişilerin gözetiminde çoğunlukla önceden belirlenmiş tarihlerde yapılan, soruları değişmekle birlikte biçimi hep birbirine benzeyen dil sınavları sonucu merkezi bir sınav kuruluşu tarafından verilen ve çeşitli basamaklara denk düşen dil diplomaları (sertifikaları) vardır. Bu diplomalar sınav sonucuna göre kişinin ne kadar Almanca bildiğini göterir ve bir çok kuruluş, işveren, yüksek okul ya da devlet dairesi tarafından belli koşullarda talep edilebilir. Bu bölümde bu tip dil diplomalarını tanıtmaya çalışacağız.

Almanya’da bu dil diplomaları „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen“ GER’e (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) göre düzenleniyor. Bu diplomalar hem Almanya’da (telc lisanslı sınav merkezlerinde) hem de Almanya dışında (örnegın Goethe Enstitüleri’nde) edinilebiliyor. Bu dil diplomalarının en önemlileri şunlar

1. Start Deutsch 1 (A1 seviyesi)
2. Start Deutsch 2 (A2 seviyesi)
3. Zertifikat Deutsch (B1 seviyesi) Zertifikat Deutsch für Jugendliche (B1 seviyesi) Zertifikat Deutsch für Beruf (B1 seviyesi)
4. Zertifikat Deutsch Plus (B2 seviyesi)
5. TestDaF sınavı
6. DSH sınavı
7. C1 sınavı
8. Kleines Deutsches Sprachdiplom ve Großes Deutsches Sprachdiplom


Bazı istisnaları olsa da Start Deutsch 1, Start Deutsch 2, Zertifikat Deutsch (ZD), ZD für Jugendliche, ZD für Beruf, ZD Plus ve C1 sınavları Almanya dışında Goethe Institut (Goethe Enstitüsü) tarafından veriliyor. Almanya içinde ise Goethe Institut ve DVV’nin ortak kuruluşu telc tarafından yetkilendirilen dil okullarında belli bir ücret karşılığı yapılan sınavlar sonucu veriliyor. Ayrıntılı bilgi için:

www.telc.net
www.goethe.de

TestDaF  diploması merkezi Hagen şehrinde bulunan TestDaF Institut tarafından hazırlanan ve yılda 6 defa bir çok ülkede aynı gün yapılan sınav sonucunda veriliyor ve daha çok Almanya’da okumak isteyenlere ve akademisyenlere yönelik: Sınav ücreti Almanya için 150 Euro civarında. Sınav sonucunu öğrenmek için yaklaşık altı hafta beklemek gerekiyor.

www.testdaf.de

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) Almanya’da bir üniversite ya da yüksek okulda okumak için gerekiyor ve genelde okunmak istenen üniversite tarafından fadaf (Fachverband Deutsch als Fremdsprache) tarafından hazırlanmış ortak bir sınav yönetmenliği çerçevesinde yapılıyor. Sınav ücreti üniversiteden üniversiteye değişiyor (İstisnai olarak bazı üniversiteler bu sınavı ortak çalışmaları olan Almanya’daki üniversiteler adına yurt dışında da yapabiliyorlar.)

www.fadaf.de


© 2007 diesprachschule.com